“Tótszerdahely programja a köznevelés eredményességéért” EFOP-3.3.2-16-2016-00295

 

 

A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

 

Bővebb információ: