• A Tótszerdahely Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében belül 40 642 690 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Tótszerdahely, Ady Endre u. 53. szám alatt lévő fogorvosi rendelő épületének felújítására. A TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00026 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Tótszerdahelyi fogorvosi körzetben” című projekt 100%-os támogatási intenzitás mellett az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A megvalósítás 2017.07.01-én kezdődött és a tervek szerint 2018. szeptember 30. napjáig maradéktalanul megvalósul.
  • A fejlesztés tárgya a Tótszerdahely Községi Önkormányzat tulajdonában lévő meglévő fogorvosi rendelő felújítása, a hiányzó vagy elavult orvosi műszerek, eszközök beszerzése, komfortosítás, akadálymentesítés és megújuló energiát felhasználó rendszer telepítése. Az esélyegyenlőség az épület akadálymentesítésével kerül biztosításra, mely komplex módon valósul meg, azaz fizikai és infokommunikációs igényt is kielégít. A projekt keretében megújuló energia hasznosításra is sor kerül, a rendelő tetőszerkezetére telepítendő 10 kW teljesítményű fotovoltaikus rendszeren keresztül, melynek célja az épület elektromos energia igényének biztosítása.
  • A tervezett korszerűsítéssel, és az energiatakarékos megoldások alkalmazásával projektünk hosszabb távon pénzügyi formában is megjelenő költség megtakarítást eredményez, a szolgáltatási színvonal javítását szolgáló beruházások, eszközbeszerzések pedig a minőségi, teljesebb körű feladatellátáshoz járulnak hozzá.