Tótszerdahely

KEOP-Zöldhulladék kezelés komposztálással ...

KEOP-Zöldhulladék kezelés komposztálással Tótszerdahely községben projekt


Projektünk célja a házi és a közösségi komposztálás megismertetése, bevezetése és hosszú távon való fenntartása Tótszerdahely községben. A házi és a közösségi komposztálás elindítása során az önkormányzat felhívást tett közzé a lakosok és a közintézmények számára a komposztálás lehetőségéről. Aki részt kívánt venni a programban, annak a felhíváshoz mellékelt jelentkezési lapot kellett visszaküldenie a Polgármesteri Hivatalhoz. Ezt követően a részt vevőkkel használati megállapodás megkötésére kerül sor. A részt vevők kiválasztása a jelentkezés sorrendjében történik. A fenntarthatóság érdekében a projekt befejezését követő 5 évben az indikátorokhoz kapcsolódó eredményeket fenntartjuk, melyre biztosíték a megkötött használati megállapodások, a kommunikációs csatornák sokszínűsége, tartalma, valamint új tagok beléptetése lemorzsolódás esetén.


A komposztálás lehetőségére való figyelemfelhívást a célterületen megtalálható minden közintézmény, családi ház tulajdonosai, és itt élő lakosok számára megtettük a helyi kábeltelevízió illetve szórólapok segítségével. Használati megállapodást 100 db családdal és 5 db közintézménnyel kötünk. Célcsoport a lakosság, a közintézményekben dolgozók, és az iskolások, óvodások: egy családot 3 fővel számolunk, ami 100 család esetében 300 fő. Az iskolában 25 fő, a hivatalban 18 fő, az óvodában 4 fő, az egészségügyi központban 5 fő, a művelődési házban 2 fő dolgozik; az óvodások száma 28 fő, iskolásoké 178 fő. Számuk összesen 260 fő.


Figyelembe véve a célcsoport nagyságát, 240 db fa (800l,100x100x80cm) és 25 db műanyag (600l,104x80x80cm) komposztládát szerzünk be. Továbbá 3 db aprító (AS15W, MTD 465, Viking GB 370S típus) - amelyek a különböző vastagságú ágak optimális aprítására képesek - valamint 1 db utánfutó vásárlására is sor kerül. Családonként 2- 2 db fa komposztláda, a közintézményekben dolgozók számát tekintve az iskolában 10 db, az óvodában 5 db, a hivatalban 4 db, az egészségügyi központban 3 db, a művelődési házban 3 db műanyag láda, valamint a közterületi hulladék komposztálására 40 db faláda kerül kihelyezésre. A fás szárú zöldhulladék (ágfa, cserje) aprítását az önkormányzat helyben, a lakóhelyeken végzi, előre meghatározott időpontokban. Az utánfutó az aprítók, és a közterületi zöldhulladék szállítását szolgálja. Az Önkormányzat felelős a beszerzett eszközök pótlásáért, cseréjéért, viszont abban az esetben, ha a használó nem rendeltetésszerűen használja őket, akkor a költségeket neki kell állnia.  


     


A népszerűsítés keretében 3 képzést szervezünk a helyes komposztásáról, egyet az iskolások és óvodások részére, egyet a közintézményekben dolgozók számára, valamint egyet a lakosok számára. A képzéseket egy nyitó és egy záró rendezvény is kíséri, ahol egyrészt a projekt céljai, tevékenységei kerülnek bemutatásra, megismertetésre, másrészt az észrevételek, javaslatok elmondására is sor kerülhet. A tájékoztató kiadványokat 1000 példányban jelentetjük meg. A projekt népszerűsítésére a helyi kábeltelevíziót és a megyében megjelenő újságot használjuk.


        A projekt megvalósítása és fenntartása során többféle kommunikációs csatornát alkalmazunk projekt népszerűsítése, minél szélesebb körben való megismertetése céljából.


Zöldhulladék kezelés bemutató: zoldhulladek_kezeles_komposztalassal_2.pptA projekt teljes szakaszában fotódokumentációt készítünk, amit felhasználunk a honlapon, a sajtóközleményekben, előadások során és az információs anyagokban, kiadványokban.


Kiadványok:Sajtóközleményt jelentetünk meg a megyei újságban a projekt megvalósítása előtt és a projekt befejezését követően.


Sajtóközlemény:A megvalósítás helyszínen „D” típusú emlékeztető táblát helyezünk el a projekt megvalósítást követően.


    


 


Projekt neve:


Zöldhulladék kezelés komposztálással Tótszerdahely községben


Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/A/09-2009-0033


Kedvezményezett neve és elérhetősége:


Tótszerdahely Község Önkormányzata  8864 Tótszerdahely Zrínyi tér 2.


 


Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:


Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság


1077 Budapest, Váci út 45.


 


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


 


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.      


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu
 


Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
www.kvvmfi.hu